This Day in History: 1930-02-18

Data ta była ważną datą w historji prac nad sprawą Konstytucji. W dniu tym bowiem 3 kluby centrowe Ch. D., N. P, R, i ,,Piast“ zgłosiły wspólny projekt Konstytucji. Jest to już trzeci projekt, jaki zgłoszono w tym Sejmie. Dwa pierwsze spotkały się z bardzo surową krytyką. Projekt, pierwszy, zgłoszony przez obóz rządowy, przewiduje nadmierne wzmocnienie władzy rządu przy równoczesnem osłabieniu parlamentu i wprowadzony w życie umożliwiliby utrwalenie dzisiejszych niezdrowych stosunków. Projekt drugi opracowany przez stronnictwa lewicy, dąży do nadmiernego rozszerzenia praw parlamentu, a co gorsza przewiduje różne radykalne „reformy’1, jak nip. rozdział Kościoła od państwa. Projekt centrum tych wad nie posiada.