This Day in History: 1929-05-16

Otwarto w Poznaniu pierwszą Powszechną Wystawę Krajową z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Teren Wystawy podzielono na następujące działy: Wystawę Rządu, Samorządów, Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Rzemiosła, Wychowania Fizycznego i Sportu, Sztuki, Turystyki i Emigracji, łącznie w pięciu kompleksach 111 budynków i pawilonów. Pogrupowano je według branż, a nie według na miejsce zamieszkania. Wystawa stanowiła przegląd osiągnięć Polski na polu gospodarczym i kulturalnym. Głównym jej celem miało być zwiększenie konsumpcji w kraju oraz umocnienie polskiego eksportu. Wystawa trwała do 30 września 1929 r.