This Day in History: 1926-12-04

Zjazd inauguracyjny Obozu Wielkiej Polski (OWP), jednej z najważniejszych polskich organizacji narodowych w II. Rzeczypospolitej. Obóz Wielkiej Polski, jedna z najważniejszych polskich organizacji narodowych w II Rzeczypospolitej, został powołany podczas zjazdu organizacji prawicowych w Poznaniu 4 grudnia 1926 roku. Inicjatorami jego powstania byli działacze Związku Ludowo-Narodowego, pierwszej partii endeckiej działającej w odrodzonej Polsce.