This Day in History: 1926-05-31

Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta RP Józefa Piłsudskiego. Piłsudski odmówił objęcia funkcji, argumentując to zbyt małymi prerogatywami prezydenta w konstytucji marcowej. W ponownym głosowaniu Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Ignacego Mościckiego, który był protegowanym Józefa Piłsudskiego. Był to kolejny triumf marszałka gdyż ukonstytuowanie się nowej władzy zalegalizowało przewrót majowy.