This Day in History: 1925-02-05

Urodził się Zdzisław Zaborski. Żołnierz AK, walczył w Powstaniu warszawskim. Autor książki – Tędy przeszła Warszawa, Trwaliśmy przy tobie, Warszawo. Publikował na łamach Przeglądu Pruszkowskiego.