This Day in History: 1925-01-25

Urodził się st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Odznaczony: Krzyżem Walecznych w 1945r. oraz pośmiertnie w 2007r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.