This Day in History: 1925-01-24

Rada Ministrów podjęła uchwałę o wzniesieniu w Warszawie, Grobu Nieznanego Żołnierza. Grób zalicza się do narodowych imponderabiliów, symbolizujących największe poświęcenie. 2 listopada 1925 roku do grobu złożono zwłoki bezimiennego żołnierza, które podczas specjalnej ceremonii zostały sprowadzone z Cmentarza Obrońców Lwowa.