This Day in History: 1924-04-24

Marka polska (która była walutą Królestwa Polskiego (regencyjnego) została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju. Reformę pieniężną przeprowadził ówczesny minister finansów Władysław Grabski. Nowa waluta Polski została oparta na parytecie złota, wartość jednego złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota.