This Day in History: 1923-05-17

W Warszawie w posiadłości Lanckorona pod długich rozmowach między endecją i ludowcami podpisano porozumienie. Pakt przewidywał powołanie do życia większościowego rządu, opartego na koalicji endecji, Chrześcijańskiej Demokracji i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. Rezultatem Paktu Lanckorońskiego było utworzenie rządu Wincentego Witosa.