This Day in History: 1921-05-21

W dniach 21-26.05.1921 – Pod Górą Św. Anny rozegrała się największa bitwa III. Powstania Śląskiego. Góra Św. Anny była miejscem zaciekłych walk z Freikorpsem w czasie III powstania śląskiego. Powstanie to było jedną z pięciu polskich insurekcji zakończonych sukcesem. Wraz z dwoma powstaniami wielkopolskimi: z 1806 r. i z lat 1918–1919, powstaniem sejneńskim z 1919 r. oraz II powstaniem śląskim z 1920 r. jest zaliczane do zwycięskich powstań narodowych w historii Polski.