This Day in History: 1921-05-02

W nocy z 02/03.05.1921 – Rozpoczęło się  III. Powstanie Śląskie, które przesądziło o sposobie podziału Górnego Śląska między Polskę i Niemcy (korzystniejszym dla Polski). Powstanie to było ostatnim zbrojnym zrywem polskiej ludności na Śląsku w latach 1919-1921. Było odzewem na ponowne pojawienie się Polskiego państwa w 1918 r. na mapach Europy. Na jego czele stanął znany działacz społeczny, Wojciech Korfanty. Do walki przystąpiło ok. 60 tys. ludzi.