This Day in History: 1921-01-24

Urodził się Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”, harcerz Chorągwi Warszawskiej. Jedną z jego najsłynniejszych akcji  była „Akcja pod Arsenałem”, w której 26 marca 1943 roku dowodząc grupą „Atak” odbił z rąk Gestapo 25 więźniów, w tym jego przyjaciela, Jana Bytnara „Rudego”. Zginął w nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku podczas akcji „Taśma”, która polegała na ataku na posterunek Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa.