This Day in History: 1920-08-15

Decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę Niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Były różne koncepcje budowy Polski, jednak dobro Ojczyzny stawiano na pierwszym miejscu. Bez tej jedności nie byłoby spektakularnego zwycięstwa, które nie tylko przesądziło o losach Rzeczpospolitej, ale także o losach Europy.