This Day in History: 1919-11-26

Urodził się Ryszard Kaczorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, ostatni prezydent II.RP. Był jednym z najaktywniejszych działaczy emigracji niepodległościowej. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.