This Day in History: 1919-10-13

Zmarła najważniejsza osoba, która zainicjowała działania publiczne i społeczne we wsi Pruszków a był to Antoni Gabriel hrabia Potulicki. Przyszedł na świat w Poznaniu w zaborze pruskim 18 grudnia 1856 roku. Ukończył w Poznaniu szkołę średnią, a w Niemczech studia prawnicze. Służbę wojskową odbył w pułku grenadierów gwardii, ukończył ją w stopniu podporucznika rezerwy. Jako referendarz pracował przez parę lat w administracji pruskiej.