This Day in History: 1919-02-10

W Warszawie rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wygłosił orędzie. Wybory do jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego (Konstytuanty) przeprowadzone zostały na podstawie dekretów wydanych 28 listopada 1918 r. przez Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Określały one ordynację wyborczą, termin wyborów (w większości okręgów na 26 stycznia 1919r., dla pozostałych trochę później) oraz okręgi wyborcze.