This Day in History: 1919-02-08

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a w dniu 8 lutego 1919 roku – dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dekrety stały się zalążkiem aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce. Stanowiły one podwaliny systemu i myśli penitencjarnej w naszym kraju”.