This Day in History: 1919-02-07

Naczelnik Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz minister poczty i telegrafów Hubert Linde podpisali dekret o utworzeniu P.K.O. (Powszechnej Kasy Oszczędności).