This Day in History: 1919-02-05

Utworzenie przez papieża Benedykta XV Biskupstwa Polowego w Polsce. Dziś tę rolę pełni Ordynariat Polowy w Polsce. Posługę w nim pełnią kapelani – opiekując się wojskiem i  służbami mundurowymi.  Po latach PRL-u, kiedy działalność ordynariatu została zahamowana, został on przywrócony wolą Papieża Jana Pawła II. w 1991 roku. W przeciągu zatem swojej działalności miał tylko pięciu biskupów polowych.