This Day in History: 1919-01-26

Odbyły się, po odzyskaniu niepodległości, pierwsze powszechne wybory parlamentarne. Dwa miesiące wcześniej ogłoszono ordynację wyborczą, w której prawo do udziału w wyborach otrzymali wszyscy obywatele, bez względu na płeć, stan majątkowy, wyznanie czy narodowość. Wybory 1919 r. były więc pierwszym demokratycznym i równym głosowaniem w dziejach ziem polskich. W zniszczonej wojną Polsce, w środku surowej zimy, frekwencja wyniosła w zależności od okręgu (33 okręgi wyborcze) od 60 do 90 proc. Symbolicznie uznaje się, że od daty przyjęcia tej uchwały rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska 1831 roku.