This Day in History: 1918-12-28

W dniach 28-29.12.1918 obyła się w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) pierwsza w niepodległej Polsce narada kierowników szkół zawodowych zwołana przez Sekcję Szkolnictwa Zawodowego. Sejm Nauczycielski uznał rozwój szkolnictwa zawodowego za ważny czynnik rozwoju państwa polskiego, szkoły zawodowe powinny podlegać MWRiOP.