This Day in History: 1918-11-08

Józef Piłsudski zostaje zwolniony twierdzy magdeburskiej, gdzie był więziony za odmówienie Niemcom złożenia przysięgi wierności.