This Day in History: 1918-10-25

Wojciech Korfanty podczas słynnej przemowy w Reichstagu, zażądał  przyłączenia do Polski wszystkich polskich ziem zaboru pruskiego. Korfanty – śląski polityk i dyktator III. Powstania Śląskiego. W II. RP jeden z przywódców Chrześcijańskiej Demokracji, jedna z najważniejszych postaci dla Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski.