This Day in History: 1917-09-01

Zostały otwarte sądy polskie – Sąd gminny powiatu Warszawskiego miasta Pruszków, gminy Pruszków w wyniku spotkania z dniu 28 sierpnia 1917 roku odbył się zjazd delegatów organizacji polskiego sadownictwa państwowego.