This Day in History: 1916-11-09

Generał gubernator Hans von Beseler wydał rozporządzenie na podstawie którego Pruszków otrzymał prawa miejskie. Pruszków posiada Gminną Ewidencję Zabytków (obejmuje ona 165 obiektów) i Gminny Program Opieki nad Zabytkami. W rejestrze zabytków jest 55 obiektów. Włączono osiedle Żbików, Tworki, wsie Józefów, Gąsin, Pohulankę, Józefinę (wschodnia część Żbikowa), folwark Sabinów, południowa część obecnego Piastowa, osiedle kolejarskie Utrata, które w 1925 roku przyjęło nazwę Piastów.