This Day in History: 1916-02-21

Rozpoczęła się jedna z najdłuższych (trwała do grudnia 1916 roku) i największych bitew I. wojny światowej – bitwa pod Verdun. Po serii ataków i kontrataków obie strony poniosły ciężkie straty,  ale miasto pozostało w rękach Francuzów. Tej przerażającej hekatombie nadano miano „piekła Verdun”. Źródła podają ok. 340 tys. poległych żołnierzy niemieckich i ok. 350 tys. francuskich. Podczas walk zużyto prawdopodobnie ponad 60 milionów pocisków artyleryjskich.