This Day in History: 1913-06-09

Dekretem arcybiskupa i metropolity warszawskiego Aleksandra Kakowskiego, została erygowana parafia w Pruszkowie pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza. Do tej pory nie znaleziono odpowiedzi, dlaczego wybrano tego świętego na patrona parafii. Warto jednak wspomnieć, że w tym czasie do Polski należało Wilno, gdzie dużą czcią otaczano postać św. Kazimierza Królewicza. Ciekawostką jest, że w archidiecezji warszawskiej znajdują się tylko dwa kościoły pod wezwaniem tego świętego.