This Day in History: 1912-08-22

Urodził się Ksiądz infułat Jan Górny (zm. 14.04.2011 w Pruszkowie) – polski duchowny rzymskokatolicki, prałat, protonotariusz apostolski, kaznodzieja, długoletni dziekan dekanatu pruszkowskiego. Wraz z ludnością Warszawy został wysiedlony i znalazł się w obozie przejściowym w Pruszkowie Dulag 121. W latach 1953–1960 był proboszczem w Lipcach Reymontowskich. W latach 1961–1993 był piątym proboszczem parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, zastępując na tym urzędzie księdza prałata Edwarda Tyszkę.