This Day in History: 1907-05-15

Pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim rozegrała się pierwsza na Śląsku bitwa nad Strugą, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400 żołnierzy i 4 działa). Szarża ułanów rozbiła jazdę prusaków i zmusili ich do odwrotu. Wzięto do niewoli około 800 żołnierzy pruskich.