This Day in History: 1906-07-21

W trakcie obchodów pierwszej rocznicy stracenia na stokach Cytadeli Stefana Okrzei, endek Bednarski zastrzelił socjalistę Franciszka Perzynę. Pogrzeb stał się manifestacją polityczną. Stefan Aleksander Okrzeja ps. „Witold”, „Ernest” – robotnik, członek PPS i Organizacji Bojowej PPS, działacz niepodległościowy i socjalistyczny. Schwytany przez policję w trakcie zamachu na cyrkuł policyjny na Pradze. Akcja ta była elementem zamachu OB PPS na oberpolicmajstra Karla Nolkena.