This Day in History: 1902-12-15

Urodził się w warszawie Bronisław Chajęcki. Harcmistrz, Komendant Hufca Harcerzy m. Pruszkowa 1933-1934, zastępca Stefana Starzyńskiego 1936-1939, pułkownik AK ps. „Boryna”, powstaniec Warszawski odznaczony orderem „Virtuti Militari”. W 1912 roku pracował jako robotnik, dozorca kolejowy pilnujący warsztatów kolejowych Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej na Żbikowie.