This Day in History: 1901-05-20

Wobec czternaściorga ze strajkujących uczniów we Wrześni, protestujących przeciwko germanizacji, wymierzono karę chłosty. Dzieci bito wywołując do osobnej klasy a kara wymierzana była według zawziętości protestujących. Wydarzenia strajku wrzesińskiego znalazły swój finał w sądzie. Podczas procesu, który odbył się 14, 15 i 16 listopada 1901 roku w Gnieźnie skazano dwadzieścia osób. Były to kary od kilku tygodni do 2,5 roku więzienia. Wyrok ogłoszono 19 listopada w Gnieźnie a zatwierdzono 12 kwietnia 1902 roku przez Sąd Rzeszy w Lipsku.