This Day in History: 1895-04-20

Zarządzeniem Nr 3833 szkolnych władz carskich, a z inicjatywy hrabiego Antoniego Potulickiego, właściciela pokaźnych dóbr ziemskich, założono w Pruszkowie tzw. jednoklasówkę, szkołę elementarną. Pierwsze protokoły sporządzone jeszcze w języku rosyjskim noszą datę 16 czerwca 1898 roku i mówią o 25 chłopcach i 12 dziewczynkach uczących się w szkole. Z tych też protokołów znamy nazwisko nauczyciela Stanisława Dobrowolskiego oraz nazwiska Józefa Kobylińskiego i Romana Wilanowicza – nauczycieli nadzorujących szkołę. Nauczanie odbywało się w języku rosyjskim i obejmowało język rosyjski, język polski, arytmetykę, pisanie oraz religię.