This Day in History: 1894-06-05

Wystawienie we Lwowie po raz pierwszy Panoramy Racławickiej  autorstwa m.in. Jana Styki i Wojciecha Kossaka. W 1893 roku z okazji 100–lecia insurekcji kościuszkowskiej rada miasta Lwowa zamówiła u Jana Styki Panoramę Racławicką, która miała być główną atrakcją na otwarciu Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku. Kierownictwo projektu powierzono Styce, który zaprosił do uczestnictwa Wojciecha Kossaka oraz innych malarzy.