This Day in History: 1894-01-08

W zduńskiej Woli urodził się Rajmund Kolbe, jako franciszkanin otrzymał imię Maksymilian. Doktorat z filozofii i teologii uzyskał w Rzymie. Po powrocie do kraju założył pod Warszawą klasztor w Niepokalanowie oraz zaczął wydawać pismo „Rycerz Niepokalanej”. W 1930 roku wyjechał na misje do Chin i Japonii, gdzie o. Kolbe stworzył w Nagasaki drugi Niepokalanów. Wydawał tam japoński odpowiednik „Rycerza Niepokalanej” oraz założył nowicjat i seminarium. Powrócił do Polski w 1936 roku.  Podczas wojny został aresztowany przez gestapo, był przesłuchiwany na Pawiaku. 28 maja 1941 o. Maksymilian Kolbe trafił do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nadano mu numer 16670. W obozie ofiarował swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka. O. Maksymiliana Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem fenolu, jako ostatni z więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym, w podziemiach bloku 11, tzw. bloku śmierci. 10 października 1982 roku został kanonizowany przez Papieża Jana Pawła II.