This Day in History: 1889-10-15

Stanisław Majewski wraz z Józefem Zaborskim wówczas już nie tylko przyjacielem, lecz także szwagrem i Stanisławem Starzeńskim, księgowym laboratorium, założył spółkę komandytową Fabryki Ołówków St. Majewski. Stanisław Majewski, którego wkład finansowy był największy, został dyrektorem naczelnym, Józef Zaborski podjął się funkcji dyrektora technicznego, a Stanisław Starzeński handlowego. Produkcja ruszyła pod koniec 1890 r., a w lutym 1891 r. dokonano poświęcenia fabryki, o czym donosił „Kurier Warszawski” (1891, nr 47). Zgodnie z życzeniami założycieli zatrudniono w niej wyłącznie pracowników polskich.