This Day in History: 1888-12-30

Urodził się Eugeniusz Kwiatkowski – budowniczy Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Z działalnością Kwiatkowskiego powiązane są wszystkie wielkie osiągnięcia II RP: związanie Śląska z Wybrzeżem Morskim, magistrala kolejowa Katowice-Gdynia, rozbudowa Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, Mościce, Centralny Okręg Przemysłowy. Zmarł 22 sierpnia w Krakowie.