This Day in History: 1888-07-05

Położono kamień węgielny pod zakład w Tworkach wznoszony sumptem rządowym przez Komitet Budowy pod przewodnictwem radcy W.W. Wiłujewa. Za czasów panowania Imperatora Wszechrosji Aleksandra III Aleksandrowicza. Architektem był Iwan Sztorm przy współpracy Dymitra Oswalda, Józefa Dziekonskiego i Tytusa Lembke. Początek budowy szpitala przyjmuje się na dzień 17 lipca 1888.