This Day in History: 1883-09-08

W Suwałkach urodził się Aleksander Gwiazdowski, gdzie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. W tym ostatnim rozpoczął działalność społeczno-polityczną, organizując w latach 1898-1900 kółka oświatowe, najpierw wśród kolegów, a następnie wśród chłopów z okolicznych wsi. ur. 8 IX 1883, Suwałki, zm. 26 II 1956, Cleveland (USA), inżynier mechanik; 1902–20, 1923–35 i od 1945 przebywał w USA; 1918 zał. Stow. Mechaników Pol. w Ameryce; zakupił dla stowarzyszenia zakłady przem. w Porębie k. Zawiercia oraz w Pruszkowie i przekształcił je w największe fabryki obrabiarek w Polsce.