This Day in History: 1883-05-23

Na przedmieściach Paryża w przytułku dla ubogich emigrantów zmarł Cyprian Kamil Norwid
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba….
Tęskno mi, Panie