This Day in History: 1880-01-22

Jakub Teichfeld odkupuje od Jonasa Abramsona i Szulima Ditmana szmat ziemi o powierzchni 6 mórg i 100 prętów z przeznaczeniem pod przyszłą fabrykę fajansu. Teichfeld rozpoczyna budowę fabryki fajansu przy drodze wiodącej z Warszawy w stronę Helenowa, zwanej wówczas Drogą Helenowską, przemienioną w późniejszym czasie na ulicę Bolesława Prusa.