This Day in History: 1877-02-02

W Dubnie Podlaskim w rodzinie szlacheckiej urodziła się Maria Rogowska. Zmarła 7 września 1944 roku po tym jak Niemcy zarządzili ewakuacje bielańskiego sierocińca do obozu przejściowego w Pruszkowie. Wspólnie z Januszem Korczakiem i Marią Podwysocką stworzyła w Pruszkowie wzorowy sierociniec i zakład wychowawczy „Nasz Dom”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi a w 1947 roku Rada Państwa nadała jej pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.