This Day in History: 1846-05-05

Urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, polski noblista, jego książki są czytane do dziś. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, kryptonim „Litwos”, „Musagetes”, pseudonim „Juliusz Polkowski”, „K. Dobrzyński. Zmarł 15 listopada 1916, Vevey, Szwajcaria.