This Day in History: 1846-03-02

W Królestwie Polskim na mocy ukazu cara dokonano scalenia gruntów folwarcznych przed uwłaszczeniem chłopów, na podstawie którego chłopi uwolnieni zostali od wszelkich powinności wobec dworu tj. pańszczyzny, przymusowych najmów, czynszów i danin. Chłopi zachowali prawo serwitutu obejmujące wypasanie krów na łąkach dworskich.