This Day in History: 1844-11-28

Do Pruszkowa przyjechał pierwszy oficjalny pociąg którego pasażerem był namiestnik Iwan Paskiewicz. Rosyjski generał–adiutant 1825, hrabia erywański od 1828, generał marszałek polny 1829, książę warszawski od 1832, w latach 1832–1856 namiestnik Królestwa Polskiego.