This Day in History: 1839-04-11

Książę namiestnik Iwan Paskiewicz wyraził zgodę, aby w rządzonym przez niego Królestwie zawiązała się spółka akcyjna Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Na jej czele, jako dyrektorzy Zarządu, stanęli Tomasz Łubieński (brat Henryka) oraz Piotr Steinkeller.