This Day in History: 1831-02-25

Bitwa powstańcza pod wodzą gen. Józefa Chłopickiego o Olszynkę Grochowską, jedno z największych starć Powstania Listopadowego.