This Day in History: 1831-01-25

Sejm Królestwa Polskiego, któremu przewodził marszałek Władysław Ostrowski, na wniosek Romana Sołtyka ogłosił (podczas powstania listopadowego) detronizację cara Mikołaja I. pozbawiając go tym samym tronu polskiego.