This Day in History: 1820-05-10

W Królestwie Polskim zawieszono wolność zgromadzeń i zakazano działalności masonerii.