This Day in History: 1794-11-04

Pod dowództwem Aleksandra Wasiljewicza Suworowa wojska rosyjskie wymordowały ok. 20 tysięcy bezbronnych mieszkańców warszawskiej Pragi. W konsekwencji upadła Insurekcja Kościuszkowska i doszło do trzeciego rozbioru Polski, a następnie 123 lat niewoli.